Agenda

viering 4 februari vervalt

Zondag 5 februari om 10.30 u. zal bisschop Bernd Wallet in een pontificale Mis in onze parochiekerk in Arnhem Rudolf Scheltinga als pastoor van onze … >>

Installatie nieuwe pastoor

In een pontificale Eucharistieviering zal Aartsbisschop B.Wallet onze nieuwe pastoor van de parochie Arnhem en de Kerngroep Nijmegen installeren. Na afloop bent u welkom voor … >>

Gebedsdienst Arnhem

Gebedsdienst met voor wie wil Communieuitreiking. De opzet is kleinschalig en interactief. Na afloop drinken we samen koffie of thee en praten na. >>

Aswoensdag viering

Aswoensdag viering met uitreiking askruisje. Deze viering wordt in oecumenisch verband gehouden met de Anglicaanse Kerk, de Evangelisch Lutherse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk. >>

Eucharistieviering

>>

Gebedsdienst Arnhem

Gebedsdienst met voor wie wil Communieuitreiking. De opzet is kleinschalig en interactief. Na afloop drinken we samen koffie of thee en praten na. >>

Eucharistieviering Palmzondag

Zegening en uitreiking Palmtakken. >>

Eucharistieviering

>>

Eucharistieviering

>>