De parochiegrenzen van de Oud-Katholieke Parochie Arnhem Nijmegen reiken van Boxmeer tot Zwolle en van de Duitse grens tot voorbij Wageningen. De bezoekers van onze viering komen van Etten(GLD) tot Boxmeer van Groesbeek tot Wageningen en alles wat daar tussen in zit.

Gezien de uitgestrektheid is niet eenvoudig een levendig parochieleven op te bouwen.

Toch timmeren wij als kleine parochie en kerngroep Nijmegen flink aan de weg tot ver voorbij onze parochiegrenzen: de landelijke actie Driekoningenzegen is een initiatief van onze kerngroep. Hierbij worden huiszegens in de vorm van stickers verspreid. Tegelijk collecteren we dan voor dak- en thuislozen. Al enkele jaren schrijven we elk jaar in Nijmegen vanaf de eerste zondag van advent tot en met Driekoningen een eigen kerstverhaal dat uitgebeeld wordt met onze prachtige houten kerststal in de kerk in Arnhem dat door het hele land maar ook in het buitenland ver buiten Europa via de website en de social media gevolgd wordt. En met ons initiatief in het kader van de Vredesweek doen mensen vanuit het hele land mee, ook hier vanuit het buitenland deelnemers.

Onze leden zijn op persoonlijke titel betrokken bij diverse activiteiten in verzorgingscentra, als vrijwilliger maar ook als voorganger bij vieringen en herdenkingen maar ook bij lokale diaconale initiatieven.

Maandelijks komen we bij elkaar om samen te vieren en na afloop drinken we koffie en thee. We zien naar elkaar om en inspireren elkaar.

De Oud-Katholieke Kerngroep Sint Stephanus is vertegenwoordigd in de Raad van Kerken Nijmegen.

Maandelijks sturen we een digitale Nieuwsbrief met de uitnodigingen voor de vieringen en andere wetenswaardigheden. Ook vanuit de parochie sturen we nieuwsbrieven en twee keer per jaar het Willibrordusblad.