Actie Kerkbalans

In januari doet onze Oud katholieke parochie Arnhem en de Oudkatholieke Kerngroep Nijmegen mee aan de Actie Kerkbalans 2023. Tijdens de actieperiode zullen we onze leden, gastleden en vaste bezoekers om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als Oud-Katholieke erngroep voor staan.
Het thema van de Actie 2023 is: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
Ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien.
Wij willen van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Maar ook uitnodigend zijn voor hen die zich religieus of spiritueel aan het oriënteren zijn.
Daar hebben we jullie steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie.
Jullie financiële bijdrage is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze parochianen, gastleden en vaste bezoekers ieder jaar om een bijdrage vragen.
Tussen 14 en 28 januari ontvangt u daarom een e-mail of een brief met het verzoek om bij te dragen of om door te geven welk bedrag we gedurende het jaar van u mogen verwachten. We hopen dat we weer op u mogen rekenen!
Dankzij uw bijdrage kunne we van waarde blijven voor al onze leden en bezoekers en plannen maken voor de toekomst.
Door vandaag te geven, kunnen we blijven doen waar we al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

U hoeft natuurlijk niet op de mail of brief te wachten. U mag uw bijdrage ook nu doorgeven aan onze penningmeester: penningmeester@arnhem.oudkatholiek.nl of storten op onze bankrekening:

NL50 TRIO 0320 5127 46 ten name van Parochie van de H.Willibrordus Arnhem

Vergeet er niet bij te vermelden: Bijdrage OK Kerngroep Nijmegen.