BIDDEN VOOR VREDE DAG 4 VREDESWEEK 2023 ARNHEM NIJMEGEN

Welkom bij dag 4 van het initiatief van de Oud Katholieke parochie Arnhem Nijmegen om in de Vredesweek te bidden voor de vrede

1. Openingswoord

“Onbekend maakt onbemind. Als we niet weten wie de ander is, hoe hij leeft en denkt, kan ons dat angst inboezemen. Door in gesprek te gaan met deze ander leren we hem beter kennen.” (Vrede en dialoog in ‘Mijn vrede geef Ik je’ KNR 2017). Wanneer we dicht bij onze bron blijven, dan hoeven we een ander niet uit te sluiten, om te vormen of te beperken. We kunnen delen en proeven van elkaars vruchten. Worden we stil om te ontdekken wat de vrucht is van ons geloof waarvan we kunnen delen met anderen.

2. Bijbeltekst

Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen.

(Johannes 15, 4-5 NBV)

3. Korte overweging

De eenheid waar Jezus over spreekt in deze tekst is een diepe eenheid die vrijheid geeft en liefdevolle vrede. Zeker in de beginjaren hebben christenen ervaren wat het is om vervolgd en buitengesloten te worden. Vaak moesten ze Jezus afzweren om zo in de samenleving te mogen blijven. Deze tekst biedt hoop aan allen die naar eenheid, vrijheid en vrede snakken.

Thuis heb ik een aantal wijnranken die voor mij vrede en vrijheid symboliseren. Met aandacht volg ik hoe ze groeien, leidt de ranken langs de pergola en snoei wanneer ze andere planten dreigen te verstikken of wanneer ze te veel kracht uit de plant halen, waardoor er minder vruchten komen.

Ik besef dat de vrijheid en vrede in de vrucht van de gehele wijnrank zit en niet in de wild om zich heen grijpende uitlopers.

Vertalend naar het geloof valt mij op dat soms ver van de bron het geloof complex en verstikkend kan werken. Een wirwar van regeltjes en gebruiken verstikken anderen in wie ze zijn. Kijk maar naar hoe met andersdenkenden vaak wordt omgegaan.

Het geloof vraagt bij onszelf te rade te gaan en daar te verwijderen wat de kracht uit onze vrucht haalt. Dan kunnen we anderen voeden met de vrucht van Gods liefdevolle vrede.

4. Gebed voor de vrede

Vader, dicht bij U zien wij dat we ons niet moeten opsluiten en ons blindstaren op ons eigen belang. Door de tijden heen heeft U ons geleerd dat wij anderen bereiken door de vruchten van ons geloof en niet door de anderen te verstikken met onze regeltjes en gewoonten. Alleen dan vinden we vrede.
Wanneer wij dicht bij U blijven, verbonden met U, dan worden wij gesterkt en draagt ons geloof vrucht.

Help ons om te delen van de zoete rijpe vruchten, die wij door uw levenskracht dragen. Laat die vruchten de maatschappij voeden met uw liefde. Genees de hebzucht en eigenliefde die de vrede in onze wereld blokkeren, zodat we anderen gelukkig kunnen maken. Dan ontstaat een diepe vrede waarin iedereen de ruimte krijgt om te groeien in vrijheid.

Amen.

5. Persoonlijke reflectie

Wanneer ik tijd neem voor meditatie voel ik diepe eenheid met Jezus. Het verandert de uitdagingen van het leven niet, maar mijn kijk daarop verandert. Ik geloof wanneer we tijd nemen om elkaar te leren kennen de vrucht van vrede ons allemaal voedt.

Victor Scheijde Priester in het aartsbisdom en parochiaan in de OKK Arnhem

Elke dag van de Vredesweek zal er een bijdrage gepubliceerd worden. Morgen wordt de tekst verzorgd door Zr. Nadia Kroon O.P.

Missionair pastor van de Dominicuskerk in Nijmegen.

Religieuze bij de Dominicanessen van de Heilige Familie.