OUD KATHOLIEKE VIERING NIJMEGEN VOOR EEN LEEFBARE WERELD

Hoe houden wij onze wereld leefbaar? Dat is de centrale vraag in de Viering van de Oud-Katholieke Kerngroep St. Stephanus op zaterdagavond 7 oktober in de Dominicuskerk. Pastoor en voorganger Rudolf Scheltinga heeft het thema leefbaarheid gekozen naar aanleiding van een gelijkenis die in deze viering gelezen wordt, waarin druivenplukkers moorden en grof geweld gebruiken om de opbrengst van de wijngaard voor zichzelf te houden (Zie hiervoor Matteüs 21:33-43.)

In onze wereld gaat de bekende 20-80 regel op meerdere terreinen op. Zo’n twintig procent van de mensen bezit tachtig procent van de rijkdom. En zo’n 80 procent van alle vervuilende uitstoot wordt veroorzaakt door 20 procent van de wereldbevolking. Het kleinere, rijkere deel begaat overconsumptie ten koste van het milieu, het grotere, armere deel van de wereld lijdt armoede en draait op voor de gevolgen.

Hoe kunnen we samen werken aan een rechtvaardiger en duurzame wereld? Gaan die twee misschien hand in hand? Wat kunnen we van de parabel van 2000 jaar geleden leren?

Wie hier over wil nadenken is van harte welkom bij de Viering van de Oud-Katholieke Kerngroep St. Stephanus, zaterdagavond 7 oktober om 19.00 uur in de Dagkapel van de Dominicuskerk. Ingang aan de Groenewoudseweg. Na afloop is iedereen welkom voor koffie, thee en ontmoeting.