Bidden voor Vrede Dag 1 Vredesweek 2023 Arnhem Nijmegen

Welkom bij dag 1 van het initiatief van de Oud Katholieke parochie Arnhem Nijmegen om in de Vredesweek te bidden voor de vrede. Het thema van de vredesweek 2023 luidt: “Iedereen kan iets voor de vrede doen!” De vredesweek begint vandaag, zaterdag 16 september 2023 en eindigt op zondag 24 september. De Vredesweek duurt dus welgeteld negen dagen.

1. Openingswoord

In de Oud-Katholieke kerk van Arnhem worden vanavond om 19.00 uur de vredeskaarsen ontstoken. Deze kaarsen branden negen dagen lang namens gemeenteleden en belangstellenen. Zij zijn een zichtbaar bewijs van hoe groot ons verlangen naar vrede is.

Iedereen kan iets voor de vrede doen. Zelfs als we ons klein en machteloos voelen door de toestand in de wereld is ons persoonlijk gebed altijd mogelijk. Elke dag van de vredesweek ontvangt je een mail waarmee wij je helpen enige tijd stil te staan bij het belang van de vrede, in de wereld, ons land, onze kerk en ons eigen hart.

Neem even de tijd voor deze mail. Ga rustig zitten, steek een kaarsje aan en probeer met je gedachten volledig stil te staan bij de vrede.

2. Bijbeltekst

“Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.” (Matteüs 5:9)

3. Korte overweging

Deze tekst is een onderdeel van de zaligsprekingen, die het begin vormen van de zogenaamde Bergrede van Jezus. Zelf hoorde ik deze woorden voor het eerst op de middelbare school, toen onze docent Staatsinrichting ze aanhaalde. Ik weet nog dat ik er meteen van onder de indruk was. Vredestichters… Kinderen van God… Het voelde als een persoonlijke opdracht en het hoogst haalbare hier op aarde.

We denken misschien meteen aan de grote namen die veel aan vrede hebben bijgedragen. Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Hildegard von Bingen of Therèse van Lisieux. Wat zouden wij zelf nog kunnen doen?

Vrede gaat niet alleen over de alomvattende wereldvrede. Het gaat ook om de vrede in ons hart. Hoe kan er ooit sprake van vrede zijn als in ons hart de oorlog voortwoedt? Je kunt een kind uit de oorlog halen, maar hoe haal je de oorlog uit een kind?

Door stil te worden, ons leed aan de voeten van de Heer te leggen, er – al is het maar een kortstondig moment – afstand van te nemen en iets te proeven van de diepe vrede die in ons leeft. Door een gebed dat als een verkoelende bries ons gemoed verzacht en de innerlijke vrede naderbij brengt.

4. Gebed voor de vrede

Heer, Uw Zoon zei het al: ‘Mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u.’ Help ons, het geloof in de vrede te behouden. Wijs ons de weg, om in ons leven en dat van anderen een vredestichter te zijn. Leer ons, de vrede van ons hart te bewaren.

Heer, laat uw vrede doorbreken in de wereld. Geef kracht aan alle mensen die wonen in door oorlog geteisterde gebieden. Vooral denken wij aan de mensen in Oekraïne. Maar ook in delen van Afrika, het Midden-Oosten en de vele ‘vergeten’ gebieden op aarde.

Heer, zend nu uw Geest als een vuur, als een stem in ons midden. Laat door dit gebed en de inspanningen van velen de vrede een stap dichterbij komen.

Amen.

5. Persoonlijke reflectie

Vrede, geen gemakkelijke opgave. Geen eenvoudig onderwerp. Het besef dat de vrede zo ver weg is, maakt verdrietig. Daarom is het goed er nu bewust bij stil te staan. Te weten dat je dit niet alleen doet, maar dat vele anderen deze mail zullen lezen en om vrede zullen bidden. Het geeft mij kracht, het beeld van alle brandende kaarsen in de kerk in Arnhem. Samen zijn zij een zichtbaar teken van ons diepgevoeld verlangen naar de vrede. Weten dat je niet alleen staat. Dat velen hunkeren naar vrede.

Dat de zachte krachten mogen overwinnen!

Bas Meisters

Lector OKK Arnhem/Nijmegen

Elke dag van de Vredesweek zal er een bijdrage gepubliceerd worden. Morgen de bijdrage van Joke Kolkman, Pastoor OKK parochie Egmond aan Zee.