Bisschop sluit kerkelijk jaar af in onze Parochiekerk in Arnhem

Aartsbisschop Bernd Wallet van Utrecht zal op 26 november in onze Oud-Katholieke parochiekerk in Arnhem het kerkelijk jaar afsluiten. Die zondag wordt ‘de zondag van de voleinding’ genoemd. Een week later wordt met de eerste zondag van advent een nieuw kerkelijk jaar geopend.

Het kerkelijk jaar begint op een andere datum dan het kalenderjaar. Niet 1 januari, maar de eerste zondag van advent vormt de start van het kerkelijk jaar. De zondag ervoor wordt het kerkelijk jaar afgesloten, dit jaar op 26 november. Voor de gelegenheid zullen de bezoekers bij het koffiedrinken na afloop op oliebollen worden getrakteerd. Wegens de bijzondere aanwezigheid van de bisschop omgedoopt tot ‘holybollen.’

Met het bezoek van Bisschop Wallet wordt tevens het driejaarlijks werkbezoek aan de parochie afgerond- waarvan het eerste deel  op maandag 30 oktober plaatsvond. In een werkbezoek wordt als het ware de thermometer in de parochie gestoken en wordt gepeild hoe het parochieleven, de financiën en de voortgang van het beleid erbij staan. Zijn bevindingen deelt Wallet na de viering met de parochianen.

Eerst zal hij voorgaan in een pontificale Viering. Daar komt nogal wat extra bij kijken. Kerkmeester Alwin Meisters: ‘er is wierook als de Bisschop binnenkomt, voorafgegaan door het parochiekruis waarbij de corpus richting de bisschop gedragen wordt.  Het is altijd even puzzelen op welke momenten van de Viering de mijter en de staf gebruikt worden. Verder zijn er extra kaarsen’. Pastoor Rudolf Scheltinga legt uit: ‘er branden zeven kaarsen op het muuraltaar. Normaal zijn dat er vier. Dat getal zeven symboliseert de volheid van het bisschopsambt.‘

Oliebollen of ‘holybollen’ bij de afsluiting van het kerkelijk jaar, is dat een traditie? Kerkmeester Alwin Meisters: ‘we wilden wat bijzonders doen ter ere van het bezoek van de bisschop. Omdat dit toevallig samenvalt met de afsluiting van het kerkelijk jaar was het idee van de oliebollen annex ‘holybollen’ al snel geboren. De bisschop zelf kon er wel om lachen, dus we gaan het samen beleven!

Afsluiting kerkelijk jaar, zondag 26 november, 10.30 uur

Voorganger: Bernd Wallet, aartsbisschop van Utrecht

Oud-Katholieke Kerk Arnhem

Adolf van Nieuwenaarlaan 3

Arnhem