Beeld St. Stephanus

Tijdens de vieringen van de Oud Katholieke Kerngroep Nijmegenvieringen is het beeldje van Sint Stephanus prominent aanwezig. Het beeld is van de hand van de kunstenares Kristine Ram.

Beelden hebben in de katholieke kerken niet alleen een decoratieve functie.

Het beeld verwijst naar het geloof en de daden van de heilige. Het roept het leven van een bijzonder mens in herinnering en de rol die God daarin heeft gespeeld. St. Stephanus leefde in dezelfde tijd als Christus. Hij wordt in het boek Handelingen genoemd als de man die in Jeruzalem belast was met de zorg voor de armen. Hij vervulde die taak vol overtuiging en preekte de boodschap van Christus’ naastenliefde. Dat laatste kwam hem duur te staan. De toenmalige machthebbers beschuldigden hem van godslastering en lieten hem stenigen. Zo werd Stephanus de eerste martelaar, de eerste christen die omwille van dit geloof de dood vond.

Kristine Ram verbindt met haar versie van St. Stephanus de moderne tijd met de katholieke traditie. Door de licht naïeve weergave en expressieve uitdrukking benadrukt zij Stephanus’ oprecht geloof en Godsvertrouwen. Niet zijn lijden of zijn visioen van Gods heerlijkheid, maar zijn aardse betrokkenheid en medemenselijkheid voeren de boventoon. Tegelijkertijd heeft zij Stephanus uitgerust met enkele attributen die hem direct in de katholieke geloofstraditie plaatsen. Het boek verwijst naar zijn preken en getuigen van zijn geloof. De lauwerenpalm is het symbool van de martelaren. En de stenen laten zien hoe hij om het leven is gekomen.

De Oud-Katholieke Kerngroep St. Stephanus koestert dit beeld als tastbaar teken van haar naamgever.
St. Stephanus past door zijn sociale betrokkenheid ook nu nog goed bij de waarden waar de stad Nijmegen en de Oud-Katholieke kerk voor staan.

Meer werk van Kristine is terug te vinden op:  http://krisram.exto.nl    

.

.