Pinkstermatinee 2024 Parochie kerk Arnhem

Op zondagmiddag 19 mei om 14.00 u. vieren we in onze Arnhemse parochiekerk Pinksteren. Na de Hemelvaart van Jezus zaten zijn volgelingen in zak en as. Met Pinksteren daalde de heilige Geest over hen neer in de vorm van vurige tongen en konden ze hun boodschap in verschillende talen verkondigen.

Pinksteren is na Kerstmis en Pasen een relatief onbekend feest maar wel heel belangrijk. Het leert ons om je overtuiging uit te spreken en je stem te laten horen op een wijze die iedereen begrijpt. Dat geldt voor de priesters maar ook voor de gelovigen. Een soort Coming Out Day: laat horen waar je voor staat in klare taal.

De vurige tongen worden vanwege de veiligheid achterwege gelaten. Ze worden nu gesymboliseerd door rozenblaadjes waarmee de kerk versierd wordt en die door de ruimte dwarrelen. Met de rode altaarbekleding wordt het een prachtig schouwspel. Pastoor Scheltinga zal in de viering voorgaan. Vanwege het bijzonder tijdstip van de matineeviering is er na afloop koffie en gebak in de naastgelegen Kloostergang.