Wijding Wijwater en uitreiking Driekoningenzegen

Zaterdag, 6 januari zal in de viering van de Oud-Katholieke Kerk  Nijmegen om 19.00 u. de jaarlijkse Driekoningenzegen uitgereikt worden. Met de zegen wordt bescherming gevraagd voor het huis, de bewoners en wie er binnen treedt of uitgaat.

De Driekoningenzegen voert terug op een oude traditie waarbij aan het begin van het jaar de priester lans de huizen trok, ze zegende en met krijt het jaartal en de letters CMB boven de deur schreef. Cristus Mansionem Benedicat, Christus zegene dit huis. Omdat CMB ook de initialen zijn van de namen van de Driekoningen, Caspar, Melchior en Balthazar en het tijdstip rond Driekoningen valt, verklaart de naam Driekoningenzegen.

Een tiental jaar geleden heeft de Oud-Katholiek Kerngroep Nijmegen dit gebruik omarmd en in een nieuw jasje gestoken. Pastoors die langs de huizen trekken, krijten op muren, dat past tegenwoordig niet meer. De zegen is nu in de vorm van een sticker die tijdens de viering gezegend en uitgereikt wordt. Niet iedereen heeft een dak boven het hoofd. Daarom is er aan de uitreiking een collecte verbonden voor daklozen projecten dichtbij of veraf. Duizenden zegens worden dit weekend door het hele land verspreid. Vooraf aan de zegening wordt het wijwater gewijd. Wie wijwater wil voor thuisgebruik wordt verzocht zelf een flesje mee te brengen.

Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en wensen uit te wisselen.Vanwege een jubileum zal er ook een traktatie zijn.