Oud Katholieke Kerngroep Sint Stephanus Nijmegen

Welkom op de website van de Oud Katholieke Kerngroep Sint Stephanus in Nijmegen. Onze kerngroep behoort tot de Oud-Katholieke Sint Willibrordus Parochie in Arnhem. 

Maandelijks op de eerste zaterdag van de maand ( zie agenda ) houdt de Oud-Katholieke Kerngroep Sint Stephanus vieringen in de dagkapel van de Sint-Dominicuskerk aan de Professor Molkenboerstraat 7 te Nijmegen, de ingang van de dagkapel is aan de Groenewoudseweg nabij de rotonde Heijendaalseweg. Aanvang 19.00 u.

Na de vieringen gelegenheid tot ontmoeting en gesprek met koffie of thee.
De dagkapel is uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer (6 minuten lopen vanaf station Nijmegen-Heyendaal).  

Klik hier voor een plattegrond.

Een kerk zonder kapsones

De Oud-Katholieke Kerngroep Nijmegen heeft als patroon de heilige Stephanus.

Stephanus wordt vaak afgebeeld als een vriendelijke jongeman met een stapel stenen op zijn arm. Stephanus was diaken van de vroege kerk van Jeruzalem, belast met het verdelen van aalmoezen onder de armen. Niks mis mee, met zo’n man. Maar de machthebbers ergerden zich aan hem. In het jaar 35 werd Stephanus gestenigd, in dezelfde stad waar Jezus werd gekruisigd. De Heilige Stephanus was de eerste martelaar van de kerk. Een gewone man, die gewoon goed wilde doen. Een uitnodigende gastheer voor de verdrukten van de wereld. Een boegbeeld van een lokale kerk zonder kapsones, een uitnodigende kerk. Een kerk zoals de Oud-Katholieke Kerk in Nederland wil zijn.

Oud-Katholieke Kerk…

Een verrassende naam voor een open, moderne, vooruitstrevende kerk.

Graag stellen we ons hier kort aan je voor en vertellen wat over onszelf, onze kerk en heten je van harte

welkom

om een keer een viering of andere activiteit bij ons mee te beleven!

We zijn een kerk voor iedereen! Beter gezegd:

voor iedereen die wil!

God sluit niemand uit en daarom sluiten wij ook niemand uit. Het maakt niet uit welke etnische of culturele achtergrond je hebt, welke seksuele voorkeur, wat je burgerlijke status of wat dan ook is.

Iedereen is bij ons gelijk. We zeggen niet bij óns mag je jezelf zijn we gaan een stapje verder:

bij ons bén je jezelf!

We verheugen ons op elke bezoeker voor lange of korte tijd.

Zoals in elke

Oud-Katholieke Parochie

zal je ook in onze parochie meteen kennis kunnen maken met onze gastvrije omgangsvormen.

Omdat onze kerk geen stevige hiërarchie kent is het gezamenlijk beslissingen en verantwoordelijkheid nemen verfrissend en spoort aan tot meedenken en meedoen.

We hebben als zelfstandige kerk een geschiedenis die in Nederland 300 jaar terugvoert. Rome beperkte rond 1700 sterk de vrijheden die de kerk ons bood. Toen we hier niet in meegingen werden we rond 1720 uit de kerk gezet. We gingen door op de oude voet zoals het voorheen was en vandaar de naam: Oud-Katholieke Kerk.

We gaan hier snel door de geschiedenis heen. Elders hier op onze website vind je meer over onze achtergrond.

We kunnen hier uitvoerig gaan betogen dat we een onderdeel zijn van de heilige katholieke en apostolische kerk. We kunnen ingaan op onze

internationale banden

en samenwerking met de Anglicaanse kerk, de onafhankelijke Filippijnse kerk met de Lutherse kerk van Zweden en ga zomaar door. Maar dat voert hier allemaal te ver, ook dit kun je allemaal verder op de landelijke website lezen.

Onze parochie heeft nauwe banden met de Anglicaanse kerk en de Evangelisch Lutherse kerk. Beide kerken maken gebruik van onze parochiekerk.

In Nijmegen komen we samen in de Dagkapel van de RK. Dominicuskerk.

Op

diaconaal

vlak werken we samen met andere kerken en instanties.

Veel van onze leden zijn betrokken bij diverse maatschappelijke en religieuze organisaties. Onze

inspiratie

hiervoor putten we uit ons Oud-Katholiek gedachtegoed.

Centraal in ons spiritueel leven en in ons parochieleven staan de tweewekelijkse

eucharistievieringen

in onze parochiekerk, de maandelijkse viering in Nijmegen en de andere bijzondere vieringen.  We komen ook bij elkaar in tijden van verdriet en vreugde.

We bidden en zingen de gebeden en gezangen zoals ze ons zijn overgeleverd. We luisteren naar de woorden uit het evangelie en de overweging van de voorganger, we staan, zitten en wie wil knielt. Kleurige gewaden passend bij het kerkelijk jaar, bloemen op het altaar als dank voor en het vieren van de schepping, bij hoogtijdagen de geur van wierook.

In dit

feest

van de zintuigen tonen we onze ontvankelijkheid en delen samen het brood.

We collecteren voor onze eigen kerk, dit is ons offer. Hiervan betalen we de kosten, het salaris van de pastoor maar ook het bezoek van en de aandacht voor zieken en mensen in nood.

Daarnaast collecteren we voor

goede doelen

dichtbij in onze stad maar ook ver weg waar hulp nodig is.

We beseffen dat wij, maar ook onze kerk niet onfeilbaar zijn. Dit geldt ook voor onze kerkleiding. We toetsen ons handelen aan ons geloof. Vanuit deze toetsing hebben we door de tijd veel hervormingen doorgevoerd. Vrouwen en gehuwden kunnen diaken en priester worden, zelfs bisschop. Hertrouwen en de zegening van partners van hetzelfde geslacht is mogelijk. Alle ambten in onze kerk staan open voor elke identiteit waarvoor men kiest. Dat is vooruitstrevend maar past in het Oud-Katholiek gedachtegoed: Je bent voor je handelen, je doen en laten, je zijn maar aan twee personen verantwoording schuldig, jezelf en je schepper (mits het past binnen de geldende wettelijke regels)

Er wordt wel eens gezegd: “ Jullie maken je er wel erg gemakkelijk van af”. Maar in de Oud-Katholieke Kerk krijg je bij ethische en levensvragen geen advies van boven maar kom je, soms in gesprek met een ander tot je

eigen keuzes

klik hier voor meer over de historie en de achtergronden van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland.

Ben je nieuwsgierig geworden? kijk dan verder op deze website!

Maar zie het ook als een

uitnodiging

voor onze maandelijkse op de eerste zaterdag van de maand om 19.00 u. in

Nijmegen

Dagkapel Sint Dominicuskerk Nijmegen

Prof. Molkenboerstraat  7

6524 RN Nijmegen

Hoek  Oude Groenewoudseweg- Heijendaalseweg

of voor onze tweewekelijkse viering in Arnhem op zondag 10.30 u. en andere activiteiten. (zie websites voor rooster)

Oud-Katholieke Kerk Arnhem

Adolf van Nieuwenaarlaan 3

6824 AM Arnhem (wijk Molenbeke)

Na onze vieringen drinken we samen voor wie wil koffie of thee en is er gelegenheid tot ontmoeting.

We houden alvast een plekje voor je vrij!

.

.

Alt-Katholisch (DEUTSCH)

..

Wir sind eine Pfarrei der Alt-Katholischen Kirche der Niederlande (www.okkn.nl). Das heisst, dass wir katholisch sind auf eine Weise, die sich eher auf die frühesten Jahrhunderte des Christentums beruft (deshalb “alt”-katholisch) als auf die zentrale Leitung aus Rom. Konkret bedeutet das, dass wir unsere eigenen Bischöfe von Utrecht und Haarlem wählen und dass Priester und Gläubige in der Leitung der Kirche mitarbeiten. Das hat im 20. Jahrhundert zur Einführung des Niederländischen in der Liturgie, zur Aufhebung der priesterlichen Zölibatsverpflichtung und, seit zehn Jahren, zur Weihe von Frauen zum Priesteramt geführt. Wir glauben, dass diese Anpassungen uns in die Lage stellen, den alten katholischen Glauben in unserer Zeit lebendig zu erhalten.

Wer getauft ist, in der eigenen Kirche an der Kommunion teilnimmt und mit uns die Gegenwart des Herrn feiern will, ist wilkommen bei der Kommunion und bei der Spendung anderer Sakramente.

.

.

.

.