De Oud katholieke Kerngroep St. Stephanus

De Oud Katholieke Kerngroep Sint Stephanus is in januari 2009 van start gegaan. Een kleine maar vaste groep komt maandelijks bij elkaar in de zijkapel van de St. Dominicuskerk. Intiem en open, dat is in het kort de kenschets van deze bijeenkomsten.

Oud-Katholiek

In 1723 koos een deel van de Nederlandse katholieken een eigen bisschop, zoals al eeuwen het geval was, maar wat de paus strikt had verboden. Na deze “misstap” werden ze buiten de kerk van Rome gezet. en gingen op de vertrouwde voet zelfstandig verder. In de 19e eeuw kregen ook katholieken uit andere landen moeite met de groeiende macht van de paus en zijn kardinalen. Zij kwamen in contact met de Nederlandse Oud-Katholieken en inmiddels is er een wijdvertakte internationale gemeenschap die innige banden onderhoudt met de Anglicaanse Kerk en de orthodoxe kerkgenootschappen.
Enerzijds is de liturgie traditioneel, anderzijds is de Oud-katholieke Kerk, met gehuwde en vrouwelijke priesters en die niet moeilijk doet over homoseksualiteit, erg vooruitstrevend. Kortom een eigentijdse maar ook echt katholieke kerk. Een kerk die mensen een kerkelijk thuis aanbiedt: een plek waar je je thuis kunt voelen, ongeacht je opvattingen, geaardheid of levensstaat. Waar je eigen inbreng kunt hebben en verantwoordelijkheid nemen. Een kerk van mensen.

Stephanus

Sinds jaar en dag is Stephanus de stadspatroon van Nijmegen. Zijn betekenis is in Nijmegen een beetje vermolmd geraakt. Stephanus is niet zomaar een heilige! Als tijdgenoot van Jezus was hij de eerste diaken en eerste martelaar. Hij droeg zorg voor de verdeling van de gaven onder de armen en behoeftigen en werd gestenigd toen hij voor zijn geloof stond. In deze tijd zou hij een held zijn. Een held die bij Nijmegen past: opkomen voor de armen en zwakken en staan voor je zaak!

Vieringen

De eerste zaterdag van de maand. (zie agenda)
Dagkapel St.Dominicuskerk. Prof. Molkenboerstraat 7, Nijmegen. De ingang van de dagkapel is aan de Groenewoudseweg.
Na de viering wordt koffie en thee geschonken en is er ruimte voor ontmoeting.