kijk en zie

Zaterdag 6 april is om 19.00 u. onze maandelijkse viering van de Oud-Katholieke Kerngroep Sint Stephanus in de Dagkapel van de Sint Dominicuskerk. Het is beloken Pasen, de 8 dagen van het feest van Pasen zijn voorbij.

Gelezen wordt hoe Jezus na zijn dood verschijnt en de apostel Thomas nogal sceptisch is. Aan het einde van de Evangelietekst zegt Jezus: “Gelukkig zijn de mensen die in Mij geloven, zonder Mij gezien te hebben”

Aan de Arnhemse Oud-Katholieke parochiekerk hangt deze maand de spreuk; Kijk nog eens, en zie meer! Pastoor Scheltinga zal in zijn preek op beide woorden ingaan.

Na de viering is er gelegenheid tot napraten en ontmoeting bij koffie of thee.